WIN EEN NEBBIOLO OVERKAPPING!

17/09/2021

Om jou zomer een onvergetelijke staycation in eigen tuin te laten beleven, starten we op Facebook met een leuke winactie. We vragen de deelnemers een reactie te plaatsen met een foto waarop ze laten zien waar ze deze overkapping zouden plaatsen met daarbij een beschrijving van de ideale zomerdag onder deze overkapping. De winnaar wint uiteindelijk een Nebbiolo zelfbouwpakket met afmeting 5 x 3 meter. Mee doen met de actie? Klik dan hier.Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de social media winactie van Deponti voor een Nebbiolo zelfbouwpakket met afmeting 5 x 3 meter (hierna “winactie”). Door deel te nemen aan de actie, gaat de deelnemer akkoord met onderstaande actievoorwaarden:


Algemeen

1. De winactie wordt georganiseerd door Deponti BV

2. De winactie loopt van 8 juli tot en met 22 juli 2020.

3. Deponti is te allen tijde gerechtigd de periode van de winactie te verkorten of te verlengen.


Prijs van de winactie

4. Met de winactie kan een zelfbouwpakket van een Nebbiolo terrasoverkapping in de afmeting 5 x 3 meter worden gewonnen.

5. De prijs van de winactie betreft een zelfbouwpakket. Winnaar van de winactie is dus zelf verantwoordelijk voor plaatsing van de Nebbiolo terrasoverkapping. Eventuele uitbreidingen dienen door de winnaar zelf betaald te worden. Indien montage van de gewonnen prijs door een Deponti dealer gewenst is, is dit mogelijk maar zijn de kosten voor de winnaar.

6. De kleur en type polycarbonaat (opaal of helder) van de overkapping kan door de winnaar zelf worden gekozen. 

7. Deponti BV komt langs op locatie om een foto te maken van de gewonnen overkapping bij de winnaar van de winactie. 

8. De winnaar van de winactie wordt op de facebookpagina van Deponti bekend gemaakt.

9. Deponti BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die voortvloeien uit de montage.

10. Het gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Deponti BV kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs van de winactie door de winnaar.

11. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

12. Wanneer de winnaar van de winactie zich niet meldt binnen één week na bekendmaking, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

13. De winnaar van de winactie wordt gekozen door Deponti BV op basis van beoordeling van de ingezonden foto in combinatie met de beschrijving.

Deelname van de winactie

14. Deelname aan de winactie is kosteloos.

15. Deelname aan de winactie kan door te reageren op het betreffende facebookbericht met een foto van de plek waar de overkapping geplaatst gaat worden + een beschrijving van de ideale zomerdag onder deze overkapping. Zonder foto kan er niet worden deelgenomen aan de winactie.

16. De foto waarmee wordt deelgenomen aan de winactie mag geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die de foto plaatst, dient in te staan voor de toestemming van alle personen die eventueel te zien zijn op de foto.

17. De foto waar men mee reageert op de winactie dient de locatie waar de overkapping geplaatst gaat worden af te beelden.  

18. Deelnemen aan de winactie is mogelijk vanaf 18 jaar.

19. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de winactie.

20. Door deel te nemen aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

21. Deponti BV is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. Deponti BV kan een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemers van de winactie op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Deponti BV of derden.

22. Medewerkers van Deponti BV zijn uitgesloten van deelnamen aan de winactie.


Overige

23. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Deponti BV.

24. Deponti BV behoudt zich tot het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de winactie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

25. Voor vragen, informatie en/of klachten betreffende de winactie kunt u zich richten tot Deponti BV via marketing@deponti.com onder vermelding van: winactie.